De ‘vluchtelingen’-NGO “Sea-Watch” trekt de aandacht met een nieuwe eis. De EU-Commissie zou luxe cruiseschepen moeten sturen om asielzoekers uit Griekenland op te halen.

Op haar homepage schrijft de NGO:

“Om de verspreiding van Covid-19 en de rampzalige gevolgen ervan op tijd tegen te gaan, moeten alle mensen op de Griekse eilanden onmiddellijk medische hulp krijgen en moeten de overvolle vluchtelingenkampen onmiddellijk worden geëvacueerd. De cruiseschepen die al in Europese havens liggen, bieden hiervoor de beste vereisten”.

Duitsland heeft in het bijzonder een plicht

“De belangrijkste cruise-exploitanten hebben hun cruises al opgeschort tot april vanwege de Corona-pandemie. Het merendeel van deze cruiseschepen biedt voldoende ruimte voor enkele duizenden mensen en beschikt over relatief goed uitgeruste medische posten”, vervolgt Sea-Watch.

Vluchteling klaagt in video: Geen huis en geen Ferrari gekregen

In het bijzonder is de Duitse Bondsregering hiertoe verplicht:

“Meer dan 140 Duitse steden en gemeenten hebben zich bereid verklaard om vluchtelingen te ontvangen, alleen al in de Duitse deelstaten zijn 40.000 vrije plaatsen beschikbaar. Met de huidige kredietverlening van meer dan 8 miljard euro is de Duitse staat enerzijds een van de belangrijkste financiers van cruiseschepen en anderzijds heeft zij tijdens de financiële crisis het voortouw genomen bij de verwoesting van het Griekse gezondheidsstelsel. Degenen die er nu niet voor zorgen dat mensen worden geëvacueerd, zijn medeplichtig aan de mogelijke dood van honderden”, aldus Johannes Watcher, voorzitter van Sea Watch.

Explosief geclassificeerde informatie: geheim dossier onthult de ware omvang van de migratiecrisis

12 REACTIES

  1. Kijk altijd wat er tijdens een afleidende PsyOp zoals de ‘coronacrisis’ op de achtergrond gebeurt. Demonen slapen nooit…

  2. Wanneer worden die schurken nou eens opgepakt en berecht, voor mijn part geëxecuteerd vanwege het mij ontnemen van mijn geboorterecht, dat is ernstige schending met uiteindelijk de dood tot gevolg, voor mij en mijn dierbaren
    We hangen ze naast de politici .

  3. Die linkse (door Soros gesponsorde) NGO idioten moeten ze standrechtelijk afschieten… Ze blijven maar doorgaan met landen verzieken, door asielparasieten/gelukszoekers binnen te blijven halen… Je zou bijna denken dat NGO’s dodelijker zijn dan het Corona virus!

  4. Deze mensen hun ego heeft dringend een slag nodig. Zin MOETEN terug met hun twed voeten op de grond gezet worden. IK VRAQG ALLE BURGERS EN REGERINGEN AUB HUN DUBCIDIES EN GIFTEN TR STOPOEN. Deze mensrn zijn meet dan een gevazr voir de samenleving geworden en.mieyen GESTOPT worden.
    AUB STOP ALLE GIFTEN

  5. In deze strijd tussen de krachten van goed en kwaad wordt het tijd dat er kleur bekend wordt, ofwel sta je aan de kant van het licht wat het goede in de mens vertegenwoordigd ofwel sta je aan de kant van het kwaad wat de vernietiging van volkeren voorstaat en eigengereidheid voor verborgen agenda’s aanhangt.

    Als je aan de kant van het goede staat dan betekend dat niet dat je niet mag vechten voor het behoud van je eigen volk.

    Het beschermen en vrijwaren van je eigen volk is een plicht, een plicht tegenover jezelf en je nazaten.

    De kwade krachten gaan mensen gebruiken om je die rechten te laten afnemen en om je te destabiliseren.
    De migranten vloedgolven zijn gemaakt om deze redenen immers het blanke Europa heeft te veel intelligentie en het “beleid” kan er niet genoeg mee aanvangen .
    Duidelijke tekenen waren de protesten van de gele vesten beweging, door de aangegrepen corona gekte is er van die protesten niets meer over en het establishment kan nu volle gas vooruit geven ,iedereen zit in hun hok en daar geen gevolg aan geven heeft gevolgen ,verder is alles gebaseerd op een ongelooflijke grote angst..
    Zoals geweten heeft angst grote honger en heel lange benen…..

    Terwijl iedereen in zijn angst opgesloten braaf de bevelen van de meesters aanvaard en uitvoert plannen dezelfde meesters een nieuwe vorm van leven……voor hen die denken dat alles weer hetzelfde gaat worden is het antwoord absoluut niet….

    Buiten de Corona gekte gebeuren er nog dingen in de wereld, zoals de auto die in een luchthaven gebouw is ingereden ,dit is gerelateerd aan terrorisme , de moskees blijven gewoon verder doen en trekken zich veelal niets aan van waar wij aan onderworpen zijn…….

    Mensen doe die bril van angst af en eist een volledige berichtgeving en ga niet akkoord met enkel de angstpsychose , ieder van ons heeft het recht om zich ongehinderd te kunnen informeren eis dat recht op !!!

  6. Is dit fake news? De voorzitter heet Johannes Bayer. Johannes Watcher bestaat niet. Fake news of een fout?

  7. 8. Een immigrant is ook een klant

    Binnen-Zonder-Kloppen

    De aanwezigheid van meer mensen in een land veroorzaakt meer vraag naar vastgoed, dat daardoor
    in prijs stijgt. Dat leidt tot meer rijkdom voor de eigenaren van vastgoed. Een neveneffect is dat de
    staat meer inkomsten uit overdrachtsbelasting ontvangt. Alle immigranten, ook
    uitkeringsgerechtigden, brengen wat dit betreft reeds door hun aanwezigheid geld in het
    overheidslaatje. Hun aanwezigheid heeft echter een veel grotere, positieve invloed op de rijkdom
    van grote vastgoedeigenaren. De binnenkomst van immigranten leidt dus al direct tot het
    verschijnsel dat de rijken rijker worden. Mede in aanmerking genomen dat de lasten van de
    immigranten op de armere Nederlanders worden afgewenteld kan men zeggen dat als gevolg van de
    Nederlandse immigratiepolitiek de armen armer, en de rijken rijker worden.

    Soms hoort men de stelling verkondigen dat iedereen in Nederland beter wordt van de immigratie.
    Als ook iedereen uit de landen van vertrek daar beter van zou worden, zou met migratie economisch
    gesproken de steen der wijzen zijn gevonden. De stelling berust op het gevoel dat iedereen die het
    geld laat rollen nuttig is voor ‘de economie’ doordat hij de vraag naar producten en diensten
    vergroot, de productie aanslingert, daardoor werkgelegenheid van anderen instandhoudt of zelfs
    banen creëert, de belastingopbrengsten verhoogt, enzovoort. Als een immigrant maar voldoende
    geld naar Nederland mee zou brengen en zou uitgeven, en als zijn verblijf in Nederland niet te veel
    extra maatschappelijke kosten met zich mee zou brengen, zou de redenatie in principe juist zijn.
    Wanneer de immigrant het geld dat hij laat rollen eerst uit de staatskas of van een der sociale
    fondsen heeft ontvangen, blijft zijn rollende munt nog steeds positieve effecten houden maar die
    worden dan wel overschaduwd door het feit dat hij de samenleving zoveel geld kost.

    Van sommige groepen is het zó duidelijk dat ze financieel van de immigratie profiteren (tolken,
    eigenaren van ’s winters leegstaande vakantiehuisjes en hotels, beleidsmedewerkers, INDambtenaren,
    COA-ambtenaren, welzijnswerkers enzovoort) dat dat verder geen betoog hoeft.

    Een immigrant kan financieel nuttig zijn voor anderen, zoals voor winkeliers waar hij zijn inkopen
    doer. Winkeliers en bedrijven worden beter van een immigrant als klant. Uit de hoek van het
    bedrijfsleven hoort men dan ook zelden klachten over de gevolgen van de Nederlandse
    immigratiepolitiek.

    De financiële invloed van immigratie op de overheidsfinanciën is voor iedereen van belang, vooral
    sinds 1992, toen met het Verdrag van Maastricht de toelaatbaarheid van overheidstekorten van de
    lidstaten van de eu aan banden werden gelegd (de bekende drie-procentsnorm voor de nationale
    begrotingstekorten).

    Natuurlijk heeft immigratie invloed op het bedrijfsleven en op de overheidsfinanciën. Wat die
    invloed is, leent zich echter meer voor studie dan voor demagogie of borrelpraat. Daarom is het zo
    betreurenswaardig dat het kabinet-Biesheuvel, en alle volgende kabinetten, een berekening van de
    macro-economische kosten en baren achterwege hebben gelaten.

    Naar de economische gevolgen van immigratie is in Nederland nooit eerder onderzoek gedaan. Ook
    de overheid heeft nooit een opdracht gegeven naar het totale economische effect van de immigratie.
    Er zijn slechts enkele deelonderzoeken uitgevoerd. Zo heeft het Bureau voor Economische
    Argumentatie (bea), een dochteronderneming van het financiële adviesbureau kpmg, in 1994 aan
    het ministerie van Binnenlandse Zaken een rapport uitgebracht. Aan de onderzoekers was niet
    gevraagd de economische effecten van de immigratie of van de immigranten integraal te
    onderzoeken, maar het ministerie (onder VVD-minister Dijkstal) had gevraagd een aantal positieve
    effecten van immigranten op de economie te beschrijven. Voor elke betaalde opdracht, hoe zinloos
    ook, is kennelijk wel een onderzoeksbureau te vinden, en niet alleen bij de sociale faculteiten.

    16950327-Lakeman-Pieter-Binnen-Zonder-Kloppen.pdf

    https://docs.google.com/file/d/0Bz9dtt0GCc7xVEV2RV8tbTlhNHc/edit

  8. Deze coronaverspreiders moeten per direct met geweld worden gestopt. Deze criminelen zijn een veel groter gevaar voor de wereldbevolking dan welke drugsbaron ook.

  9. Kortom de bevestiging: De westerse economie MOET kapot. Bloedzuigers-strategie onder het mom van een opgelegde verplichting tot ‘onvoorwaardelijke liefde’.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.