De greep van Soros op het ECHR door Frans weekblad onthuld

Zijn genie weet hoe hij een melkwegstelsel van invloed kan opzetten die met succes de wereld met ideeën kan wegen en zo de politieke agenda in Europa kan dicteren

11
1180

In zijn laatste nummer onthult een Frans weekblad de omvang van de invloed van Georges Soros, de Hongaarse miljardair aan het hoofd van het NGO-netwerk Open Society Foundations, op het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).

François-Xavier Bellamy, filosoof en lid van het Europees Parlement, hekelde de steeds belangrijker wordende voorrechten die het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zichzelf toekent, schrijft het Amerikaanse nieuwsportaal Freewestmedia.

Het diepgaande onderzoekswerk van Gregor Puppinck is een gelegenheid om het huidige functioneren van het EHRM te belichten, en de essentiële vragen die het oproept, vertelt hij aan Valeurs Actuelles.

Het eerste punt betreft de transparantie van de vonnissen van deze instelling, en van het hele Europese besluitvormingsproces in het algemeen. Bellamy ziet dit in het Parlement, waar de middelen die in “lobbyactiviteiten” worden vastgelegd enorm zijn, zoals ook het geval is bij de Europese Commissie.

Aangezien de belanghebbende partijen in een register zijn ingeschreven, zijn zij in vele stadia van het wetgevingsproces aanwezig en onder deze vertegenwoordigers die een belang claimen, is een zeer groot aantal in dienst van verschillende NGO’s die hun politieke visie verdedigen.

“Ik vind het verontrustend dat lobbyisten, wie ze ook zijn, ons amendementen schrijven die direct kunnen worden ingediend, of interventies die tijdens de zitting worden uitgesproken”, legt Bellamy uit. “Deze vermenging van rollen, die ook te lezen is in het verslag van Gregor Puppinck, is duidelijk in strijd met de noodzakelijke onafhankelijkheid van de overheid – wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht – van particuliere actoren.”

Een deel van het wantrouwen ten opzichte van de Europese Unie komt juist voort uit het feit dat de burgers geen volledig vertrouwen hebben in deze onafhankelijkheid, die strikt moet worden vastgelegd, en zegt dat in het EHRM deze heimelijke verstandhouding tussen magistraten en NGO’s een symptoom is van deze mislukking.

“De tweede vraag die door dit verslag naar voren komt, is nog fundamenteler en raakt aan de filosofie zelf van onze instellingen: het beginsel van het machtsevenwicht lijkt vandaag de dag grotendeels gebroken, door de objectieve superioriteit die de rechterlijke macht vandaag de dag heeft ten opzichte van de uitvoerende en de wetgevende macht”.

“En het is bij het EHRM dat deze onevenwichtigheid zich het duidelijkst manifesteert. Zoals Gregor Puppinck aantoont, leidt een zeer uitgebreide visie op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens er vandaag toe dat de rechters van deze instelling het recht en de beslissingen van de staten beoordelen over onderwerpen die zo verschillend zijn als hun buitenlandse, migratie-, onderwijs-, gezins- en maatschappelijke onderwerpen, enz.”

“Legitieme bestuurders, democratisch gekozen parlementen kunnen hun beslissingen geblokkeerd zien, zelfs gesanctioneerd zien, in naam van de interpretatie die rechters geven van een zeer algemene basistekst, en waarvan de principes gebruikt zouden kunnen worden om zeer uiteenlopende beslissingen te rechtvaardigen”.

“Het beginsel van gelijkheid voor de wet kan worden gebruikt om de uitbreiding van medisch geassisteerde voortplanting (PMA) tot alle vrouwen te rechtvaardigen – maar ook om het te weigeren in naam van het feit dat elk kind recht heeft op een vader”.

“Respect voor de menselijke waardigheid kan voor sommigen inhouden dat ze alle migranten opnemen; voor anderen, waaronder ikzelf, legt het juist de controle over onze grenzen op om een einde te maken aan de sinistere zaak van de mensensmokkelaars”, aldus Bellamy.

“Alleen een democratische keuze, na een politiek debat, kan over dergelijke keuzes beslissen; en het ontnemen van de macht aan de burgers om te beslissen in naam van het idee dat iemand dan van zijn rechten geniet, is een gevaarlijke ironie”.

De oprichter van Puy du Fou, de Franse politicus Philippe de Villiers, gaf ook commentaar op de greep van het netwerk van NGO’s van Georges Soros op het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Hij loofde de moed van de klokkenluider Puppinck en stelde de macht van de OSF [N.v.d.r. Open Society Foundations, is een privaat opererende en fondsenverstrekkende stichting van Soros met als doel om overheidsbeleid te hervormen] aan de kaak, die vandaag “machtiger is dan een land als Frankrijk”.

En het voormalige Europese parlementslid weet waar hij het over heeft. In maart jongstleden onthulde zijn schokkend onderzoek naar de oprichters van de Europese Unie dat Jean Monnet [N.v.d.r. was een Frans zakenman en internationaal ambtenaar, als ijveraar van de Europese Gemeenschappen, de voorlopers van de huidige Europese Unie] een hedendaags alter ego heeft: Georges Soros.

“Als Soros Emmanuel Macron vraagt, krijgt hij het antwoord voordat hij de vraag stelt”, zegt De Villiers.

“Er is een specifiek voorbeeld. Soros vroeg om de scalp van de Franse ambassadeur. Hij kreeg het meteen.”

Hij zegt dat de Amerikaanse miljardair gevaarlijk is. “Hij is volledig geïnfiltreerd in het Europees Parlement”, aldus De Villiers, die niet verbaasd is over de informatie van de klokkenluider, die tot in detail aantoonde hoe Georges Soros via zijn netwerk van NGO’s, de Open Society Foundations, in het EHRM is geïnfiltreerd.

“De man die het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, Georges Soros, manipuleert, houdt daar niet op. Zelf heeft hij ooit vriendelijk lachend gezegd: “Ik ben een staatshoofd zonder staat”. Hij is de nummer één lobbyist in de wereld.”

Een lobbyist met een aanzienlijke macht sinds hij met gemak de Europese instanties is binnengedrongen, en dit “is te wijten aan het feit dat het geglobaliseerde particuliere belangen zijn die Europa regeren”, legt Philippe de Villiers uit.

De Open Society Foundations is dus machtiger dan een land als Frankrijk. Georges Soros is veel machtiger dan Emmanuel Macron. Bovendien spreekt de bijnaam die hem in Brussel is gegeven voor zich: “de poppenspeler”.

De voormalige minister ging verder:

“Hij wil de ‘me society’ tot stand brengen. Het totale individu dat gelooft dat hij vrijer is dan ooit door zich te onderwerpen aan marktpropaganda, een arm mannetje verbonden en geatomiseerd in de eenzame menigte. Voor Soros moet alles gedeconstrueerd worden. Hij wil een wereld die bevrijd is van gemeenschappen, van de geschiedenis en het lot, ten gunste van een vormeloze ruimte van pure rechten, bevolkt door abstracte individuen.”

“Zijn genie weet hoe hij een melkwegstelsel van invloed kan opzetten die met succes de wereld met ideeën kan wegen en zo de politieke agenda in Europa kan dicteren. Het subliminale programma achter dit alles is als volgt: het opblazen van de grenzen van de westerse beschaving; de fysieke grens en de antropologische grens. Een vervangbare, ontwortelde, ontheemde nomadische mens maken. Soros is de fabriek van de sandman.”

11 REACTIES

 1. Soros is een zeer gevaarlijke (en zeer vermogende) terrorist, welke er alles aan zal doen om Europa naar de kl*te te helpen… Laat hem nou eens gewoon doodgaan…

 2. De reden dat dit kan gebeuren is de verdeeldheid van de bevolking, het niet samen weerbaar zijn maar per stuk vet gefrustreerd achter het toetsenbord zitten. Democratie en rechten hebben en behouden vergt constante waakzaamheid en directe bereidheid tot handelen als er een dief in de kast zit. Daarom kunnen gedrochten zoals Junckers, Verhofstad en Timmermans met een Soros onze wereld verkopen en vernielen. Omdat we gezameljjk in ons eentje staan te janken achter de pc. Vrijheid is niet te francisen, net als sex, je moet het echt zelf doen.

 3. @Duchesne,

  Je hebt volkomen gelijk… De bereidheid to organiseren is er niet, echter zijn wij (ja, ik ook!) heel goed in onze frustratie op internet te zetten…

  Echter oproepen to organiseren vinden geen gehoor, en als men er al gehoor aan wil geven, zullen de Linkse spionnen meteen naar de AIVD gaan…

 4. Ik heb op fb ook al oproepen gedaan ons te organiseren, maar hoor niemand die mee wil doen! Zelf ben ik moeilijk ter been, maar kan wel goed organiseren en schrijven. Ik hoop op jonge sterke kerels die gemotiveerd zijn om voor hun en hun kineres toekomst te vechten! Zoals een Duits leger gezegde: Klagt nicht, kämpft!

 5. Wanneer men zich wil organiseren, is dat het beste te doen zonder gebruikmaking van welk openbaar digitaal middel dan ook. Zo niet kun je erop rekenen target te worden van de waakhonden. Neem dit maar rustig van me aan: ik heb hieromtrent al getuigenissen vernomen.

 6. @Greengo,

  Precies wat ik al zei, ik denk dat er genoeg mensen zijn die zich wel willen organiseren, echter is de AIVD overal 🙁

 7. @Frank en zelfs als de AIVD er niet is, dan is er altijd wel een Mol in zo’n groep te vinden.

  Maar de AIVD houdt de Nationaal Socialisten al sinds juttemis in de gaten.

  Nederlanders hebben genoeg kansen gehad, om die multiculturele hel te stoppen met de zeer gematigde Jan Maat en de iets meer rechtstreekse Joop Glimmerveen, die opkwam voor blank Nederland.

  In november1996 van dat jaar hield Glimmerveen toespraken bij partijbijeenkomsten in Schiedam en Rotterdam van de later verboden CP’86. Hierbij zei hij dat alle buitenlanders meteen Nederland zouden moeten verlaten behalve GroenLinks kamerlid Tara Singh Varma die eerst 5 jaar werkkamp zou moeten krijgen.

  Over Jan Schinkelshoek, toenmalig hoofdredacteur van de Haagsche Courant die kort daarvoor had opgeroepen tot een hardere aanpak van extreem-rechtse provocaties, zei hij dat die opgehangen zou worden als zij het voor het zeggen zouden krijgen.

  Op mensen die echt van Nederland hielden hebben de Nederlanders nooit gestemd.

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Joop_Glimmerveen

  En waar stemmen ze nu op, op een jood die zich voordoet als Nationalist.

  Een blanke nationalist die wel de waarheid over Wilders vertelt.

  https://youtu.be/66KI8K7LoyQ?t=183

 8. Denk nou niet dat als hij de pijp uit is dat we er vanaf zijn zijn zoons zullen zijn werk met nog grotere inzet voort zetten.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.