Volgens Caren Miosga is de “opwarming van de aarde” op Antarctica “een feit dat met alle zintuigen kan worden waargenomen”. Hoe men erin slaagt om “opwarming van de aarde” zintuiglijk waar te nemen bij een gemiddelde jaarlijkse temperatuur van -16 graden Celsius is geen geheim van Miosga, het is gewoon BS (bullshit, voor wie geen Engels kent).

En nu zijn we blij dat we op dit moment zelf niets hoeven te doen om de onzin te weerleggen waar consumenten van de dagelijkse problemen door de klimaatverandering mee worden geconfronteerd. Nee, we zijn blij dat we een tekst ongewijzigd kunnen afdrukken, die ons is toegestuurd door een lezer die zijn frustratie over de klimaatknurften, die in hun naïeve en schaamteloze domheid zijn vastgebonden, uit zijn ziel heeft geschreven.

Hier is het resultaat:

Attitude-journalistiek in de publieke omroep: hoe we worden voorgelogen als het een zogenaamd goed doel dient

Neumayer III station

Op 10 december 2019 zond de ‘Tagesthemen’ op de ARD-televisie een korte reportage uit over het werk van de onderzoekers van Neumayer station III van het Alfred Wegener Instituut op Antarctica.

De kop is “Neumayer Station in Antarctica: Duits klimaatonderzoek op broos ijs” en is waarschijnlijk bedoeld om te suggereren dat het ijs daar aan het verdwijnen is.

Het tegenovergestelde is waar. Op de coverfoto wordt het station op hydraulische stelten getoond. De homepage van het Instituut vertelt ons dat dit is om te voorkomen dat het station in de loop van de tijd wordt overspoeld door de rijzende massa van sneeuw en ijs, net als zijn twee voorgangers.

In de inleiding beweert Caren Miosga dat het op Antarctica waarneembaar is dat de opwarming van de aarde geen wetenschappelijke theorie is, maar een feit, en dat men zich daar op het dunner wordend ijs begeeft. Dit is een complete verdraaiing van de feiten. Het station staat op zijn palen niet op dunner ijs, maar op dikker wordend ijs. Ook voor de gehele Antarctische regio heeft NASA op basis van satellietgegevens een toename van het ijsvolume gedocumenteerd.

De kwestie wordt volledig grotesk wanneer de journaliste beweert dat de opwarming van de aarde “een feit is dat met alle zintuigen kan worden waargenomen op Antarctica”, en daarbij naar het Neumayer Station op de foto achter haar wijst. De originele gegevens van de temperatuurregistraties van de drie Neumayer stations sinds 1981 laten daar in werkelijkheid een afkoeling zien:

Dit komt ook overeen met de temperatuursverandering in heel Antarctica sinds het begin van de satellietregistratie in 1979 (60e tot 85e breedtegraad zuid):

Ook hier een lichte maar statistisch gezien significante afkoeling, in ieder geval allesbehalve een bewijs van opwarming, wat daar zogenaamd een feit is. Zelfs het oceaanwater rond Antarctica koelt licht af:

In de inleiding van het televisieverslag worden, naast de groteske foutieve inleiding, de bevindingen van Neumayer onderzoekers aangekondigd, die naar verluidt het feit van de klimaatverandering en de “opwarming van de aarde, die met alle zintuigen kan worden waargenomen” ondersteunen. Daarna komt er echter niets meer van dit alles, er wordt alleen nog maar een onderzoeker genoemd die een toename van het CO2-gehalte van de atmosfeer heeft gemeten, ook op Antarctica. Dat is belachelijk. Zou men er tot nu toe misschien van uit kunnen gaan dat dit daar niet het geval is? Voor het overige maken de onderzoekers zich zorgen over de toekomst, maar ze leveren geen enkel bewijs om deze zorgen te staven, bijvoorbeeld op basis van de lokale omstandigheden.

Al met al bereikt het filmpje een nieuw niveau van desinformatie door de attitude-journalistiek in de publieke media. In de inleiding worden beweringen gedaan die in de volgende berichtgeving niet meer aan de orde komen, laat staan dat ze worden onderbouwd, en bovendien kunnen ze met een paar klikken op het internet bij de oorspronkelijke bron worden weerlegd.

Dit nepnieuws was gemakkelijk te ontmaskeren. Men vraagt zich af voor welke andere misleiding van attitude-journalisten je zou kunnen vallen als het blootleggen niet zo gemakkelijk is. Het is goed om te weten dat er nog steeds journalisten zijn die onderzoek doen, wanneer bijvoorbeeld Spiegel online in de rubriek “Wetenschap” weer eens onzin verspreidt. Zoals Alexander Wendt hier in zijn online magazine “Publico” aanhaalt, ook aan de hand van het voorbeeld van de klimaatverandering.

We hebben er vaak op gewezen dat de kwaliteit van de bijdragen in openbare instellingen natuurlijk afhangt van de competentie van degenen die met de bijdragen hebben gewerkt. Het feit dat journalistieke actoren die de “opwarming van de aarde” met “al hun zintuigen” op precies één punt op de planeet kunnen waarnemen (bijna net goed als CO2 kunnen zien) is een duidelijke aanwijzing dat het competentieniveau van de publieke omroepen eigenlijk nog verder kan dalen dan we voor mogelijk hielden. Als journalistieke actoren zoals Miosga hun diensten op een vrije markt zouden moeten aanbieden, zouden ze naar verwachting afhankelijk zijn van aalmoezen. Het verplichte kijk- en luistergeld bespaart een groot aantal incompetente personen de noodzaak om een uitkering aan te vragen.

Bei den Tagesthemen wird der Klimawandel erfühlt: Klima-Wahnsinn sucht nun Antarktis heim

KlimaatGreta wordt bovennatuurlijke krachten toegeschreven – kan volgens moeder Malena met het blote oog kooldioxide in de lucht zien

2 REACTIES

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.