Dit is een bijzondere en langvergeten oude historische datum: Bijna 90 jaar geleden, tussen 19 en 20 december 1917, midden in de bolsjewistische revolutie en de burgeroorlog, tekende Lenin een decreet waarin hij opriep tot de oprichting van The All-Russian Extraordinary Commission for Combating Counter-Revolution and Sabotage, ook bekend als Cheka.

Auteur: Piranha

Binnen korte tijd werd Cheka de grootste en wreedste staatsveiligheidsorganisatie. De organisatiestructuur werd om de paar jaar veranderd, net als de namen: Van Cheka naar GPU, later naar NKVD en later naar KGB.

We kunnen niet met zekerheid weten voor hoeveel doden Cheka verantwoordelijk was in haar verschillende verschijningsvormen, maar het aantal is zeker minstens 20 miljoen, waaronder slachtoffers van de gedwongen collectivisering, de honger, grote zuiveringen, verdrijvingen, verbanningen, executies en massale dood bij Goelags.

Hele lagen van de bevolking werden geëlimineerd: Onafhankelijke boeren, etnische minderheden, leden van de bourgeoisie, hoge officieren, intellectuelen, kunstenaars, activisten van de arbeidersbeweging, “oppositieleden” die volledig willekeurig werden gedefinieerd, en talloze leden van de communistische partij zelf.

In zijn nieuwe, zeer geprezen boek “The War of the World” schrijft de historicus Niall Ferguson dat geen enkele revolutie in de geschiedenis van de mensheid haar kinderen met dezelfde ongebreidelde eetlust verslond als de Sovjetrevolutie. In zijn boek over de stalinistische zuiveringen schrijft Dr. Igal Halfin van de Universiteit van Tel Aviv dat het stalinistische geweld uniek was omdat het intern gericht was.

Lenin, Stalin en hun opvolgers hadden hun daden niet kunnen volbrengen zonder de grootschalige medewerking van gedisciplineerde “terreurfunctionarissen”, wrede ondervragers, snitches, beulen, executeurs, bewakers, rechters, perversen, en vele bloedende harten die lid waren van de progressieve Westerse linkerzijde en misleid werden door het Sovjetregime van de verschrikking en zelfs een koosjer certificaat kregen.

Al deze zaken zijn tot op zekere hoogte bekend, ook al zijn de archieven van de voormalige Sovjet-Unie nog niet volledig geopend voor het publiek.

Maar wie weet hiervan? Binnen Rusland zelf zijn er maar heel weinig mensen voor de rechter gebracht voor hun misdaden in de dienst van de NKVD en de KGB. Het Russische publieke debat van vandaag gaat volledig voorbij aan de vraag “Hoe is het ons kunnen overkomen? In tegenstelling tot de Oost-Europese landen hebben de Russen hun stalinistische verleden niet opgelost.

En wij, de Joden? Een Israëlische student beëindigt de middelbare school zonder ooit de naam “Genrikh Yagoda” te horen, de grootste Joodse moordenaar van de 20e eeuw, de plaatsvervangend commandant van de GPU en de oprichter en commandant van de NKVD. Yagoda heeft de collectiviseringsbevelen van Stalin ijverig uitgevoerd en is verantwoordelijk voor de dood van minstens 10 miljoen mensen. Zijn Joodse afgevaardigden hebben het Goelagsysteem opgericht en beheerd. Nadat Stalin hem niet langer gunstig beoordeelde, werd Jagoda gedegradeerd en geëxecuteerd, en werd hij in 1936 als opperbeul vervangen door Jezjov, de “bloeddorstige dwerg”.

Jezjov was niet joods maar was gezegend met een actieve joodse vrouw. In zijn boek “Stalin: Hof van de Rode Ster”, schrijft de joodse historicus Sebag Montefiore dat tijdens de donkerste periode van terreur, toen de communistische moordmachine op volle kracht werkte dat Stalin omringd werd door mooie, jonge joodse vrouwen.

Stalins naaste medewerkers en loyalisten waren onder meer lid van het Centraal Comité en Politbureau-lid Lazar Kaganovitsj. Montefiore bestempelt hem als de “opperste Stalinist” en voegt eraan toe dat de hongerlijdenden in Oekraïne, een ongeëvenaarde tragedie in de geschiedenis van de mensheid, afgezien van de verschrikkingen van de nazi’s en de terreur van Mao in China, Kaganovitsj onbewogen lieten.

Veel Joden verkochten hun ziel aan de duivel van de communistische revolutie en hebben voor eeuwig bloed aan hun handen. We zullen er nog één noemen: Leonid Reichman, hoofd van de speciale afdeling van de NKVD en hoofd ondervrager van de organisatie, een bijzonder wrede sadist.

Volgens gepubliceerde statistieken was in 1934 38,5 procent van de hoogste functies in de Sovjetveiligheidsapparaten van joodse afkomst. Ook zij werden bij de volgende zuiveringen geleidelijk aan geëlimineerd. In een fascinerende lezing op een conventie van de universiteit van Tel Aviv deze week beschreef Dr. Halfin de golven van sovjetterreur als een “carnaval van massamoord”, “fantasie van zuiveringen” en “essentie van het kwaad”. Blijkt dat ook Joden, wanneer ze in de ban raken van de messiaanse ideologie, grote moordenaars kunnen worden, onder de grootste die de moderne geschiedenis kent.

De Joden die actief waren in officiële communistische terreurapparaten (in de Sovjetunie en in het buitenland) en die hen soms leidden, deden dit natuurlijk niet als Joden (nee hoor, het is geen constante in de joodse geschiedenis, P), maar eerder als stalinisten, communisten en ‘Sovjetmensen’. Daarom vinden we het gemakkelijk om hun oorsprong te negeren en “dom te spelen”: wat hebben we ermee te maken? Maar laten we hen niet vergeten. Mijn eigen visie is anders. Ik vind het onaanvaardbaar dat iemand als lid van het Joodse volk wordt beschouwd als hij grote dingen doet, maar niet als deel van ons volk als hij verbazingwekkend verachtelijke dingen doet.

Zelfs als we het ontkennen, kunnen we ons niet onttrekken aan de joodse identiteit van ‘onze beulen’, die de Rode Terreur met trouw en toewijding hebben gediend vanuit de gevestigde orde (exemplarisch dat de volgende revolutionaire positie al weer ingenomen wordt tijdens het erkennen/bagatelliseren van de vorige, de gevestigde orde blijft fout, P) . Anderen zullen ons immers altijd herinneren aan hun oorsprong.

Sever Plocker, Ynet (joodse krant) >>

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.