Sinds vroeg vorig decennium, hebben de teams van het Ministerie van de Defensie lokale archieven afgezocht en een schat aan historische documenten verwijderd om bewijs van de Nakba te verbergen.

Auteur: Piranha

De historicus Tamar Novick werd vier jaar geleden geschokt door een document dat ze vond in het dossier van Yosef Vashitz, van de Arabische afdeling van de linkse Mapam Party, in het Yad Yaari-archief in Givat Haviva. Het document, dat gebeurtenissen leek te beschrijven die tijdens de oorlog van 1948 plaatsvonden, begon:

“Safsaf [voormalig Palestijns dorp bij Safed] – 52 mannen werden gepakt, aan elkaar gebonden, een kuil gegraven en neergeschoten. 10 waren nog steeds aan het trillen. Vrouwen kwamen, smeekten om genade. Vond lichamen van 6 oudere mannen. Er waren 61 lichamen. 3 gevallen van verkrachting, één ten oosten van Safed, meisje van 14, 4 mannen doodgeschoten. Van één van hen sneden ze zijn vingers eraf met een mes om de ring te pakken”.

De schrijver beschrijft verder nog meer slachtingen, plunderingen en mishandelingen door Israëlische troepen in de Onafhankelijkheidsoorlog van Israël. “Er staat geen naam op het document en het is niet duidelijk wie er achter zit,” vertelt Dr. Novick aan Haaretz. “Het breekt ook af in het midden. Ik vond het erg verontrustend. Ik wist dat het vinden van een document als dit me verantwoordelijk maakte voor het ophelderen van wat er gebeurd was.”.

Het Noord-Galilea dorp Safsaf werd eind 1948 door de Israel Defense Forces ingenomen in operatie Hiram. Moshav Safsufa werd gevestigd op de ruïnes van het dorp. In de loop der jaren werden beschuldigingen geuit dat de Zevende Brigade in het dorp oorlogsmisdaden zou hebben begaan. Deze beschuldigingen worden ondersteund door het document dat Novick vond, dat voorheen niet bekend was bij de geleerden. Het kan ook een bijkomend bewijs vormen dat de Israëlische top van het leger op de hoogte was van wat er in real time aan de hand was.

Novick besloot om met andere historici te overleggen over het document. Benny Morris, wiens boeken basisteksten zijn in de studie van de Nakba – de “ramp”, zoals de Palestijnen verwijzen naar de massale emigratie van Arabieren uit het land tijdens de oorlog van 1948 – vertelde haar dat ook hij in het verleden soortgelijke documentatie had aangetroffen. Hij verwees naar aantekeningen van Mapam, lid van het Centraal Comité van Mapam, Aharon Cohen, op basis van een briefing die in november 1948 werd gegeven door Israel Galili, de voormalige stafchef van de Haganah-militie, die de IDF werd. Cohen’s aantekeningen in dit geval, die Morris publiceerde, verklaarden: “Safsaf 52 mannen gebonden met een touw. In een kuil gedropt en neergeschoten. 10 werden gedood. Vrouwen smeekten om genade. Er waren] 3 gevallen van verkrachting. Gevangen en vrijgelaten. Een meisje van 14 jaar werd verkracht. Nog eens 4 werden gedood. Ringen van messen”.

Morris’ voetnoot (in zijn werk “De geboorte van de Palestijnse vluchtelingenproblematiek, 1947-1949”) stelt dat dit document ook is gevonden in het Yad Yaari-archief. Maar toen Novick terugkwam om het document te bestuderen, was ze verbaasd te ontdekken dat het er niet meer was.

“Eerst dacht ik dat Morris misschien niet helemaal juist was geweest in zijn voetnoot, dat hij misschien een fout had gemaakt”, herinnert Novick zich. “Het kostte me tijd om na te denken over de mogelijkheid dat het document eenvoudigweg was verdwenen. Toen ze de verantwoordelijken vroeg waar het document zich bevond, kreeg ze te horen dat het achter slot en grendel was geplaatst bij Yad Yaari – in opdracht van het ministerie van Defensie.

Sinds het begin van het laatste decennium hebben teams van het Ministerie van Defensie de Israëlische archieven doorzocht en historische documenten verwijderd. Maar het zijn niet alleen de documenten met betrekking tot het nucleaire project van Israël of de buitenlandse betrekkingen van het land die naar de kluizen worden overgebracht: Honderden documenten zijn verborgen als onderdeel van een systematische poging om bewijzen van de Nakba te verbergen.

Het fenomeen werd voor het eerst ontdekt door het Akevot Instituut voor Israëlisch-Palestijns conflictonderzoek. Volgens een rapport van het instituut wordt de operatie geleid door Malmab, de geheime veiligheidsdienst van het Ministerie van Defensie (de naam is een Hebreeuws acroniem voor “directeur veiligheid van het defensie-instituut”), wiens activiteiten en budget zijn geclassificeerd. Het rapport beweert dat Malmab historische documentatie illegaal en zonder gezag heeft verwijderd en in sommige gevallen documenten heeft verzegeld die eerder door de militaire censor voor publicatie waren vrijgegeven. Een aantal van de documenten die in kluizen waren geplaatst, waren al gepubliceerd.

Uit een onderzoeksrapport van Haaretz blijkt dat Malmab voor de generaals van de IDF getuigenissen heeft achtergehouden over de moord op burgers en de sloop van dorpen, evenals documentatie over de verdrijving van bedoeïenen tijdens het eerste decennium van de staat. Uit gesprekken die Haaretz voerde met directeuren van zowel openbare als particuliere archieven bleek dat medewerkers van de veiligheidsdienst de archieven als hun eigendom hadden behandeld en in sommige gevallen de directeuren zelf hadden bedreigd.

Yehiel Horev, die tot 2007 twee decennia lang aan het hoofd stond van Malmab, erkende aan Haaretz dat hij het project, dat nog steeds loopt, heeft gelanceerd. Hij beweert dat het zinvol is om de gebeurtenissen van 1948 te verbergen, omdat het blootleggen ervan kan leiden tot onrust onder de Arabische bevolking van het land. Op de vraag wat het nut is van het verwijderen van reeds gepubliceerde documenten, legde hij uit dat het doel is de geloofwaardigheid van studies over de geschiedenis van het vluchtelingenprobleem te ondermijnen. Volgens Horev is een beschuldiging van een onderzoeker die wordt ondersteund door een origineel document niet hetzelfde als een beschuldiging die niet kan worden bewezen of weerlegd.

Het document waarnaar Novick op zoek was, zou Morris’ werk kunnen hebben versterkt. Tijdens het onderzoek heeft Haaretz namelijk de nota van Aharon Cohen kunnen vinden, waarin een bijeenkomst van het Politiek Comité van Mapam over slachtingen en uitwijzingen in 1948 wordt samengevat. De deelnemers aan de bijeenkomst riepen op tot samenwerking met een onderzoekscommissie die de gebeurtenissen zou onderzoeken. Eén geval dat de commissie besprak betrof “ernstige acties” in het dorp Al-Dawayima, ten oosten van Kiryat Gat. Een van de deelnemers noemde in dit verband de destijds ontbonden ondergrondse milities van Lehi. Er werden ook plunderingen gemeld: “Lod and Ramle, Be’er Sheva, er is geen [Arabische] winkel waar niet is ingebroken. 9e Brigade zegt 7, 7e Brigade zegt 8.”.

“De partij”, zo staat in het document, “is tegen uitzetting als er geen militaire noodzaak voor is. Er zijn verschillende benaderingen met betrekking tot de beoordeling van de noodzaak. En verdere verduidelijking is het beste. Wat er in Galilea is gebeurd – dat zijn nazi-acties! Elk van onze leden moet rapporteren wat hij weet”.

De Israëlische versie

Een van de meest fascinerende documenten over de oorsprong van het Palestijnse vluchtelingenprobleem werd geschreven door een officier in Shai, de voorloper van de Shin Bet veiligheidsdienst. Het bespreekt waarom het land werd leeggemaakt van zoveel Arabische inwoners, waarbij de omstandigheden van elk dorp werden besproken. Het werd eind juni 1948 samengesteld en kreeg de titel “De emigratie van de Arabieren van Palestina”.

Lees hier een vertaling van het document

Dit document was de basis voor een artikel dat Benny Morris in 1986 publiceerde. Nadat het artikel verscheen, werd het document uit het archief verwijderd en ontoegankelijk voor onderzoekers. Jaren later onderzocht het Malmab-team het document opnieuw en beval dat het geclassificeerd bleef. Ze hadden niet kunnen weten dat enkele jaren later onderzoekers van Akevot een kopie van de tekst zouden vinden en deze langs de militaire censuur zouden laten lopen – die de publicatie ervan onvoorwaardelijk goedkeurde. Nu, na jarenlange verhulling, wordt de kern van het document hier onthuld.

Het 25 pagina’s tellende document begint met een inleiding die de evacuatie van de Arabische dorpen zonder meer goedkeurt. Volgens de auteur “blonk de maand april uit in een toename van de emigratie”, terwijl mei “gezegend was met de evacuatie van een maximaal aantal plaatsen”. Het rapport gaat dan in op “de oorzaken van de Arabische emigratie”. Volgens het Israëlische verhaal dat in de loop der jaren is verspreid, ligt de verantwoordelijkheid voor de uittocht uit Israël bij de Arabische politici die de bevolking aanmoedigden om te vertrekken. Volgens het document is echter 70 procent van de Arabieren vertrokken als gevolg van Joodse militaire operaties.

Arabieren die Haifa verlaten als Joodse troepen de stad binnenkomen

De naamloze auteur van de tekst rangschikt de redenen voor het vertrek van de Arabieren in volgorde van belangrijkheid. De eerste reden: “Directe Joodse daden van vijandigheid tegen Arabische plaatsen van vestiging”. De tweede reden was de invloed van deze acties op de naburige dorpen. De derde belangrijke reden was “operaties van de afgesplitsten”, namelijk de ondergrondse Irgun en Lehi. De vierde reden voor de Arabische exodus was een bevel van Arabische instellingen en “bendes” (zoals het document verwijst naar alle Arabische gevechtsgroepen); de vijfde reden was “Joodse ‘fluisterende operaties’ om de Arabische inwoners te bewegen te vluchten”; en de zesde factor was “evacuatie ultimatums”.

De auteur beweert dat “de vijandige operaties zonder twijfel de belangrijkste oorzaak waren van de beweging van de bevolking”. Bovendien, “Luidsprekers in de Arabische taal hebben hun doeltreffendheid bewezen in de gevallen waarin ze op de juiste manier werden gebruikt”. Wat de operaties van Irgun en Lehi betreft, merkt het rapport op dat “velen in de dorpen van centraal Galilea begonnen te vluchten na de ontvoering van de notabelen van Sjeik Muwannis [een dorp ten noorden van Tel Aviv]. De Arabieren leerden dat het niet genoeg is om een overeenkomst te smeden met de Haganah en dat er andere Joden [d.w.z. de afgescheiden milities] zijn om voor te vrezen”.

De auteur merkt op dat ultimatums om te vertrekken vooral werden gebruikt in centraal Galilea, en minder in de regio Mount Gilboa. “Natuurlijk, de handeling van dit ultimatum, zoals het effect van het ‘vriendelijke advies’, kwam na een zekere voorbereiding van de grond door middel van vijandige acties in het gebied.”

Een bijlage bij het document beschrijft de specifieke oorzaken van de uittocht uit elk van de tientallen Arabische plaatsen: Ein Zeitun – “onze vernietiging van het dorp”; Qeitiya – “intimidatie, dreigende actie”; Almaniya – “onze actie, velen gedood”; Tira – “vriendelijk Joods advies”; Al’Amarir – “na een beroving en moord door de afgescheidenen”; Sumsum – “ons ultimatum”; Bir Salim – “aanval op het weeshuis”; en Zarnuga – “verovering en verdrijving”.

Korte lont

In het begin van de jaren 2000 heeft het Yitzhak Rabin Center een reeks interviews gehouden met voormalige publieke en militaire figuren als onderdeel van een project om hun activiteiten in dienst van de staat te documenteren. Ook deze interviews greep de lange arm van Malmab. Haaretz, die de originele teksten van een aantal van de interviews heeft verkregen, vergeleek ze met de versies die nu beschikbaar zijn voor het publiek, nadat grote delen ervan geclassificeerd waren verklaard.

Deze omvatten bijvoorbeeld delen van de getuigenis van Brig. Gen. (res.) Aryeh Shalev over de uitwijzing over de grens van de inwoners van een dorp dat hij “Sabra” noemde. Later in het interview werden de volgende zinnen geschrapt: “Er was een zeer ernstig probleem in de vallei. Er waren vluchtelingen die wilden terugkeren naar de vallei, naar de Driehoek [een concentratie van Arabische steden en dorpen in Oost-Israël]. We hebben ze verdreven. Ik heb hen ontmoet om hen ervan te overtuigen dat ze dat niet willen. Ik heb er papieren over.”

In een ander geval besloot Malmab het volgende segment te verbergen uit een interview dat historicus Boaz Lev Tov met Maj. Gen. (res.) Elad Peled heeft gehouden:

Lev Tov: “We hebben het over een bevolking – vrouwen en kinderen?”

Peled: “Alle, alle. Ja.

Lev Tov: “Maak je geen onderscheid tussen hen?”

Peled: “Het probleem is heel eenvoudig. De oorlog is tussen twee populaties. Ze komen uit hun huis”.

Lev Tov: “Als het huis bestaat, hebben ze een plek om naar terug te keren?”

Peled: “Het zijn nog geen legers, het zijn de bendes. We zijn ook bendes. We komen het huis uit en gaan terug naar het huis. Ze komen het huis uit en gaan terug naar het huis. Het is of hun huis of ons huis.”.

Lev Tov: “Dubbele gevoelens behoren tot de meer recente generatie?”

Peled: “Ja, vandaag. Als ik hier in een fauteuil zit en nadenk over wat er gebeurd is, dan komen er allerlei gedachten in me op.

Lev Tov: “Was dat dan niet het geval?”

Peled: “Luister, laat me je iets nog minder aardig en wreed vertellen, over de grote inval in Sasa [Palestijns dorp in Boven Galilea]. Het doel was eigenlijk om hen af te schrikken, om hen te vertellen: ‘Beste vrienden, de Palmach [de Haganah “shocktroepen”] kunnen overal komen, jullie zijn niet immuun. Dat was het hart van de Arabische nederzetting. Maar wat hebben we gedaan? Mijn peloton blies 20 huizen op met alles wat er was”.

Lev Tov: “Terwijl de mensen daar sliepen?”

Peled: “Ik denk het wel. Wat daar gebeurde, we kwamen, we gingen het dorp binnen, plantten een bom naast elk huis en daarna blies Homesh op een trompet, omdat we geen radio’s hadden, en dat was het signaal [voor onze troepen] om te vertrekken. We rennen achteruit, de sappers blijven, ze ontsteken, het is allemaal primitief. Ze steken de lont aan of trekken de ontsteker en al die huizen zijn weg.”

Vluchtelingen die Ramle verlaten

Een andere passage die het Ministerie van Defensie voor het publiek geheim wilde houden, kwam uit het gesprek van Dr. Lev Tov met majoor Avraham Tamir:

Tamir: “Ik was onder Chera [majoor Gen. Tzvi Tzur, later IDF-stafchef], en ik had uitstekende werkrelaties met hem. Hij gaf me de vrijheid om te handelen – vraag het niet – en ik had toevallig de leiding over het personeel en het operationele werk tijdens twee ontwikkelingen die voortvloeiden uit het beleid van [premier David] Ben-Gurion. Een van de ontwikkelingen was toen er berichten binnenkwamen over optochten van vluchtelingen uit Jordanië naar de verlaten dorpen [in Israël]. En dan legt Ben-Gurion als beleid vast dat we [de dorpen] moeten slopen zodat ze nergens meer naartoe kunnen terugkeren. Dat wil zeggen, alle Arabische dorpen, waarvan de meeste zich in [het gebied dat onder het centrale commando valt] bevonden, de meeste van hen.”.

Lev Tov: “Degenen die nog overeind stonden?”

Tamir: “Degenen die nog niet door Israëliërs bewoond waren. Er waren plaatsen waar we ons al hadden gevestigd, zoals Zakariyya en andere. Maar de meeste van hen waren nog steeds verlaten dorpen”.

Lev Tov: “Die stonden er nog?”

Tamir: “Ja. Het was noodzakelijk dat er geen plaats voor hen was om naar terug te keren, dus ik mobiliseerde alle ingenieursbataljons van het Centraal Commando, en binnen 48 uur heb ik al die dorpen met de grond gelijk gemaakt. Punt uit. Er is geen plaats om naar terug te keren”.

Lev Tov: “Zonder aarzeling, denk ik.”

Tamir: “Zonder aarzeling. Dat was de politiek. Ik heb me gemobiliseerd, ik heb het uitgevoerd en ik heb het gedaan”.

Kratten in kluizen

De kluis van het Yad Yaari Onderzoeks- en Documentatiecentrum bevindt zich op één verdieping onder de begane grond. In de kluis, die eigenlijk een kleine, goed beveiligde ruimte is, staan stapels kratten met geclassificeerde documenten. Het archief herbergt de materialen van de Hashomer Hatzair-beweging, de Kibboets Ha’artzi kibboets-beweging, Mapam, Meretz en andere lichamen, zoals Peace Now.

Directeur van het archief is Dudu Amitai, die tevens voorzitter is van de Vereniging van Israëlische archivarissen. Volgens Amitai hebben medewerkers van Malmab het archief tussen 2009 en 2011 regelmatig bezocht. Medewerkers van het archief vertellen dat de teams van de veiligheidsdienst – twee gepensioneerden van het Ministerie van Defensie zonder archivistische opleiding – twee of drie keer per week zouden komen opdagen. Ze zochten naar documenten op basis van sleutelwoorden als “nucleair”, “veiligheid” en “censuur” en besteedden ook veel tijd aan de Onafhankelijkheidsoorlog en het lot van de Arabische dorpen van voor 1948.

“Uiteindelijk hebben ze ons een samenvatting voorgelegd, waarin ze zeggen dat ze enkele tientallen gevoelige documenten hebben gevonden”, zegt Amitai. “We halen gewoonlijk geen dossiers uit elkaar, dus tientallen dossiers vonden in hun geheel hun weg naar onze kluis en werden uit de openbare catalogus verwijderd. Een bestand kan meer dan 100 documenten bevatten.

Een van de verzegelde dossiers heeft betrekking op de militaire regering die van 1948 tot 1966 het leven van de Arabische burgers van Israël controleerde. Jarenlang werden de documenten in dezelfde kluis bewaard, die niet toegankelijk was voor geleerden. Gadi Algazi, een historicus van de Universiteit van Tel Aviv, onderzocht het dossier zelf en oordeelde dat er geen enkele reden was om het niet te ontzegelen, ondanks de mening van Malmab.

Volgens Algazi kunnen er verschillende redenen zijn voor de beslissing van Malmab om het dossier geheim te houden. Een daarvan heeft te maken met een geheime bijlage bij een rapport van een commissie die de werking van de militaire regering heeft onderzocht. Het rapport gaat bijna volledig over de strijd tussen de staat en de Arabische burgers om het grondbezit en gaat nauwelijks in op veiligheidskwesties.

Een andere mogelijkheid is een rapport uit 1958 van de ministeriële commissie die toezicht hield op de militaire regering. In een van de geheime bijlagen van het rapport legt Kolonel Mishael Shaham, een hoge officier in de militaire regering, uit dat een van de redenen om het apparaat van de krijgswet niet te ontmantelen de noodzaak is om de toegang van Arabische burgers tot de arbeidsmarkt te beperken en het herstel van verwoeste dorpen te voorkomen.

Een derde mogelijke verklaring voor het verbergen van het dossier heeft betrekking op ongepubliceerde historische getuigenissen over de uitwijzing van bedoeïenen. Aan de vooravond van de oprichting van Israël woonden er bijna 100.000 bedoeïenen in de Negev. Drie jaar later waren er nog maar 13.000 bedoeïenen over. In de jaren tijdens en na de onafhankelijkheidsoorlog werden in het zuiden van het land een aantal uitzettingsoperaties uitgevoerd. In één geval meldden waarnemers van de Verenigde Naties dat Israël 400 bedoeïenen van de Azazma-stam had verdreven en haalden getuigenissen aan van het verbranden van tenten. De brief die in het geheime dossier staat, beschrijft een soortgelijke uitzetting die pas in 1956 werd uitgevoerd, zoals die door de geoloog Avraham Parnes werd verhaald:

Palestijnse vluchtelingen die hun dorp verlaten, onbekende locatie, 1948. UNRWA

“Een maand geleden toerden we door Ramon [krater]. De bedoeïenen in de omgeving van Mohila kwamen naar ons toe met hun kuddes en hun gezinnen en vroegen ons om samen met hen te eten. Ik antwoordde dat we veel werk te doen hadden en geen tijd hadden. Tijdens ons bezoek deze week zijn we weer op weg gegaan naar Mohila. In plaats van de Bedoeïenen en hun kuddes, was er een doodse stilte. Er lagen tientallen kameelkadavers verspreid in de omgeving. We hoorden dat de IDF drie dagen eerder de bedoeïen had ‘genaaid’ en dat hun kuddes waren vernietigd – de kamelen door te schieten, de schapen met granaten. Een van de bedoeïenen, die begon te klagen, werd gedood, de rest vluchtte weg.”

De getuigenis ging verder: “Twee weken eerder hadden ze het bevel gekregen om te blijven waar ze waren, daarna moesten ze weggaan en werden er 500 dieren geslacht…… De uitwijzing werd ‘efficiënt’ uitgevoerd.” De brief gaat verder met het citeren van wat een van de soldaten tegen Parnes zei, volgens zijn getuigenis: “Ze gaan niet weg, tenzij wij hun kuddes hebben afgemaakt. Een jong meisje van een jaar of 16 benaderde ons. Ze had een kralenketting van koperen slangen. We gristen de ketting van haar nek en ieder van ons nam een kraal mee als souvenir”.

De brief werd oorspronkelijk gestuurd naar perlementslid Yaakov Uri, van Mapai (voorloper van Labour), die het doorgaf aan minister van Ontwikkeling Mordechai Bentov (Mapam). “Zijn brief schokte me,” schreef Oeri Bentov. Deze laatste verspreidde de brief onder alle ministers van het kabinet en schreef: “Ik ben van mening dat de regering de feiten in de brief niet zomaar kan negeren”. Bentov voegde eraan toe dat hij, in het licht van de afschuwelijke inhoud van de brief, veiligheidsdeskundigen vroeg om de geloofwaardigheid ervan te controleren. Zij hadden bevestigd dat de inhoud “over het algemeen in overeenstemming is met de waarheid”.

Nucleair excuus

Het was tijdens de ambtstermijn van historicus Tuvia Friling als hoofdarchivaris van Israël, van 2001 tot 2004, dat Malmab zijn eerste archiefaanvallen uitvoerde. Wat begon als een operatie om het uitlekken van nucleaire geheimen te voorkomen, zegt hij, werd op termijn een grootschalig censuurproject.

“Ik nam na drie jaar ontslag en dat was een van de redenen”, zegt Prof. Friling. “De classificatie op het document over de emigratie van de Arabieren in 1948 is precies een voorbeeld van waar ik me zorgen over maakte. Het opslag- en archiveringssysteem is geen arm van de public relations van de staat. Als er iets is wat je niet bevalt – nou ja, dat is het leven. Een gezonde samenleving leert ook van haar fouten”.

Waarom heeft Friling het Ministerie van Defensie toegang gegeven tot de archieven? De reden, zegt hij, was de bedoeling om het publiek via het internet toegang te geven tot archiefmateriaal. In discussies over de implicaties van de digitalisering van het materiaal werd de zorg geuit dat verwijzingen in de documenten naar een “bepaald onderwerp” per ongeluk openbaar zouden worden gemaakt. Het onderwerp is natuurlijk het nucleaire project van Israël. Friling dringt erop aan dat de enige machtiging die Malmab kreeg, was om documenten over dat onderwerp te zoeken.

Maar de activiteit van Malmab is slechts één voorbeeld van een breder probleem, merkt Friling op: “In 1998 is de vertrouwelijkheid van de [oudste documenten in de archieven van Shin Bet en de Mossad verstreken. Jarenlang hebben deze twee instellingen de hoofdarchivaris veracht. Toen ik het overnam, vroegen ze om de vertrouwelijkheid van al het materiaal uit te breiden [van 50] tot 70 jaar, wat belachelijk is – het grootste deel van het materiaal kan worden geopend”.

In 2010 werd de vertrouwelijkheidsperiode verlengd tot 70 jaar; afgelopen februari werd ze opnieuw verlengd tot 90 jaar, ondanks het verzet van de Hoge Archiefraad. “De staat kan een deel van zijn documentatie vertrouwelijk behandelen”, zegt Friling. “De vraag is of de kwestie van de veiligheid niet als een soort dekmantel fungeert. In veel gevallen is het al een grap geworden”.

Volgens Yad Yaari’s Dudu Amitai moet de door het Ministerie van Defensie opgelegde vertrouwelijkheid worden aangevochten. In zijn periode aan het roer, zegt hij, was een van de documenten die in de kluis werden geplaatst een bevel van een IDF generaal, tijdens een wapenstilstand in de Onafhankelijkheidsoorlog, dat zijn troepen zich moesten onthouden van verkrachting en plundering. Amitai is nu van plan om de documenten die in de kluis werden neergelegd, met name de documenten uit 1948, door te nemen en alles te openen wat mogelijk is. “We zullen het voorzichtig en verantwoord doen, maar erkennen dat de staat Israël moet leren omgaan met de minder aangename aspecten van zijn geschiedenis.

In tegenstelling tot Yad Yaari, waar het personeel van het ministerie niet langer op bezoek komt, blijven ze documenten inzien bij Yad Tabenkin, het onderzoeks- en documentatiecentrum van de Verenigde Kibboets Beweging. De directeur, Aharon Azati, heeft met de Malmab-teams een overeenkomst bereikt waarbij documenten alleen naar de kluis worden overgebracht als hij ervan overtuigd is dat dit gerechtvaardigd is. Maar ook in Yad Tabenkin heeft Malmab zijn speurtochten uitgebreid tot buiten het domein van het nucleaire project tot interviews van archiefmedewerkers met voormalige leden van de Palmach, en heeft zelfs materiaal over de geschiedenis van de nederzettingen in de bezette gebieden doorgenomen.

Malmab heeft bijvoorbeeld interesse getoond in het Hebreeuwse boek “A Decade of Discretion”: Settlement Policy in the Territories 1967-1977,” gepubliceerd door Yad Tabenkin in 1992, en geschreven door Yehiel Admoni, directeur van de Jewish Agency’s Settlement Department gedurende het decennium waarover hij schrijft. Het boek vermeldt een plan om Palestijnse vluchtelingen in de Jordaanvallei te vestigen en de ontworteling van 1.540 bedoeïenenfamilies uit het Rafah-gebied van de Gazastrook in 1972, met inbegrip van een operatie die onder meer het verzegelen van waterputten door de IDF omvatte. Ironisch genoeg citeert Admoni in het geval van de bedoeïen de voormalige minister van Justitie Yaakov Shimshon Shapira als volgt: “Het is niet nodig om de veiligheidsredenen te ver uit te rekken. De hele bedoeïenenepisode is geen glorieus hoofdstuk van de staat Israël”.

Palmach soldaten worden geïnstrueerd

Azati: “We gaan steeds meer over naar een aanscherping van de gelederen. Hoewel dit een tijdperk van openheid en transparantie is, zijn er blijkbaar krachten die de andere kant op trekken”.

Onbevoegde geheimhouding

Ongeveer een jaar geleden schreef de juridisch adviseur van het Rijksarchief, advocaat Naomi Aldouby, een advies met de titel “Files Closed Without Authorization in Public Archives”. Volgens haar is het toegankelijkheidsbeleid van openbare archieven de exclusieve bevoegdheid van de directeur van elke instelling.

Ondanks Aldouby’s mening, echter, hebben archivarissen die onredelijke beslissingen van Malmab tegenkwamen, in de overgrote meerderheid van de gevallen geen bezwaar gemaakt – dat wil zeggen, tot 2014, toen personeel van het Ministerie van Defensie in het archief van het Harry S. Truman Research Institute aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem aankwam. Tot verrassing van de bezoekers werd hun verzoek om het archief – dat collecties bevat van voormalig minister en diplomaat Abba Eban en Maj. Gen. (res.) Shlomo Gazit – te onderzoeken afgewezen door de toenmalige directeur, Menahem Blondheim.

Blondheim: “Ik vertelde hen dat de documenten in kwestie decennia oud waren en dat ik me niet kon voorstellen dat er een veiligheidsprobleem was dat een beperking van hun toegankelijkheid voor onderzoekers zou rechtvaardigen. In reactie daarop zeiden ze: ‘En laten we zeggen dat er hier getuigenissen zijn dat er waterputten vergiftigd zijn in de Onafhankelijkheidsoorlog?’. Ik antwoordde: ‘Goed, die mensen moeten voor de rechter worden gebracht’.

Blondheim’s weigering leidde tot een ontmoeting met een hogere ambtenaar van het ministerie, maar deze keer was de houding die hij tegenkwam anders en werden er expliciete bedreigingen geuit. Uiteindelijk bereikten de twee partijen een overeenkomst.

Benny Morris is niet verbaasd over de activiteit van Malmab. “Ik wist ervan”, zegt hij, “Niet officieel, niemand heeft me dat laten weten, maar ik ben het tegengekomen toen ik ontdekte dat de documenten die ik in het verleden had gezien, nu verzegeld zijn. Er waren documenten uit het IDF-archief die ik gebruikte voor een artikel over Deir Yassin, en die nu verzegeld zijn. Toen ik bij het archief kwam, mocht ik het origineel niet meer zien, dus wees ik er in een voetnoot [in het artikel] op dat het Rijksarchief de toegang tot documenten die ik 15 jaar eerder had gepubliceerd, had geweigerd”.

De zaak Malmab is slechts één voorbeeld van de strijd om toegang tot archieven in Israël. Volgens de uitvoerend directeur van het Akevot Instituut, Lior Yavne, “is het IDF-archief, het grootste archief in Israël, bijna hermetisch afgesloten. Ongeveer 1 procent van het materiaal is open. Het Shin Bet-archief, dat materiaal van immens belang [voor wetenschappers] bevat, is volledig gesloten, afgezien van een handvol documenten”.

Een rapport geschreven door Yaacov Lozowick, de vorige hoofdarchivaris van het Staatsarchief, na zijn pensionering, verwijst naar de greep van het defensie-instituut op het archiefmateriaal van het land. Daarin schrijft hij: “Een democratie mag geen informatie verbergen omdat het de staat in verlegenheid kan brengen. In de praktijk bemoeit het veiligheids establishment in Israël, en tot op zekere hoogte ook dat van de buitenlandse betrekkingen, zich met de [openbare] discussie.

Voorstanders van geheimhouding hebben verschillende argumenten aangevoerd, merkt Lozowick op: “Het blootleggen van de feiten zou onze vijanden een stormram tegen ons kunnen geven en de vastberadenheid van onze vrienden kunnen verzwakken; het zou de Arabische bevolking kunnen aanwakkeren; het zou de argumenten van de staat voor de rechtbank kunnen verzwakken; en wat wordt onthuld zou kunnen worden geïnterpreteerd als Israëlische oorlogsmisdaden”. Hij zegt echter: “Al deze argumenten moeten worden verworpen. Dit is een poging om een deel van de historische waarheid te verbergen om zo een handigere versie op te bouwen.

Wat Malmab zegt

Yehiel Horev was meer dan twee decennia lang de bewaarder van de geheimen van het establishment. Hij stond van 1986 tot 2007 aan het hoofd van de veiligheidsdienst van het Ministerie van Defensie en bleef natuurlijk uit de schijnwerpers. Het siert hem dat hij er nu mee heeft ingestemd om met Haaretz over het archiefproject te praten.

“Ik weet niet meer wanneer het begon”, zegt Horev, “maar ik weet wel dat ik er mee begonnen ben. Als ik me niet vergis, is het begonnen toen men documenten uit de archieven wilde publiceren. We moesten teams opzetten om al het uitgaande materiaal te onderzoeken.”

Uit gesprekken met archiefdirecteuren blijkt duidelijk dat een groot deel van de documenten waaraan geheimhouding werd opgelegd, betrekking heeft op de Onafhankelijkheidsoorlog. Is het verbergen van de gebeurtenissen van 1948 een deel van het doel van Malmab?

Israelische soldaten bij Katamon Jerusalem – wikicommons ID D278-102.

“Wat betekent ‘deel van het doel’? Het onderwerp wordt onderzocht op basis van een benadering van de vraag of het de buitenlandse betrekkingen van Israël en het defensie-instituut kan schaden. Dat zijn de criteria. Ik denk dat het nog steeds relevant is. Sinds 1948 is er geen vrede meer geweest. Misschien heb ik het mis, maar voor zover ik weet is het Arabisch-Israëlische conflict niet opgelost. Dus ja, het kan zijn dat er nog steeds problematische onderwerpen zijn.”

Op de vraag op welke manier dergelijke documenten problematisch kunnen zijn, spreekt Horev over de mogelijkheid van onrust onder de Arabische burgers van het land. Vanuit zijn oogpunt moet elk document worden doorgelezen en moet elke zaak op zijn merites worden beoordeeld.

Als de gebeurtenissen van 1948 niet bekend waren, zouden we kunnen discussiëren over de vraag of deze aanpak de juiste is. Dat is niet het geval. Er zijn veel getuigenissen en studies verschenen over de geschiedenis van het vluchtelingenprobleem. Wat heeft het voor zin om dingen te verbergen?

“De vraag is of het kwaad kan doen of niet. Het is een zeer gevoelige kwestie. Niet alles is gepubliceerd over de vluchtelingenkwestie en er zijn allerlei verhalen. Sommigen zeggen dat er helemaal geen vlucht was, alleen uitzetting. Anderen zeggen dat er een vlucht was. Het is niet zwart-wit. Er is een verschil tussen de vlucht en degenen die zeggen dat ze onder dwang zijn uitgezet. Het is een ander beeld. Ik kan nu niet zeggen of het totale vertrouwelijkheid verdient, maar het is een onderwerp dat zeker moet worden besproken voordat er een beslissing wordt genomen over wat te publiceren.”

Het Ministerie van Defensie legt al jaren vertrouwelijkheid op aan een gedetailleerd document dat de redenen beschrijft voor het vertrek van degenen die vluchtelingen zijn geworden. Benny Morris heeft al geschreven over het document, dus wat is de logica om het geheim te houden?

“Ik herinner me het document niet meer, maar als hij er uit citeerde en het document zelf er niet is [d.w.z., waar Morris zegt dat het is], dan zijn de feiten niet sterk. Als hij zegt: ‘Ja, ik heb het document’, dan kan ik daar niet tegenin gaan. Maar als hij zegt dat het daar geschreven staat, kan dat goed en fout zijn. Als het document al bekend was en in het archief werd verzegeld, zou ik zeggen dat dat dwaasheid is. Maar als iemand uit het document citeert – is er een verschil van dag en nacht in de geldigheid van het door hem aangehaalde bewijs.”

In dit geval hebben we het over de meest geciteerde geleerde als het gaat om de Palestijnse vluchtelingen.

“Het feit dat je ‘geleerde’ zegt, maakt geen indruk op mij. Ik ken mensen in de academische wereld die onzin spuien over onderwerpen die ik van A tot Z ken. Als de staat geheimhouding oplegt, wordt het gepubliceerde werk afgezwakt, omdat hij het document niet heeft.”

Maar is het verbergen van documenten op basis van voetnoten in boeken niet een poging om de staldeur op slot te doen nadat de paarden al buiten zijn?

“Ik gaf je een voorbeeld dat dit niet het geval hoeft te zijn. Als iemand schrijft dat het paard zwart is, als het paard niet buiten de stal staat, kun je niet bewijzen dat het echt zwart is.”

Er zijn juridische uitspraken dat de activiteiten van Malmab in de archieven illegaal en ongeoorloofd zijn.

“Als ik weet dat een archief geclassificeerd materiaal bevat, ben ik bevoegd om de politie te vertellen dat ik daarheen moet gaan en het materiaal in beslag moet nemen. Ik kan ook gebruik maken van de rechtbanken. Ik heb geen toestemming van de archivaris nodig. Als er geclassificeerd materiaal is, heb ik de bevoegdheid om op te treden. Kijk, er is beleid. Documenten zijn niet zonder reden verzegeld. En ondanks dit alles zal ik niet zeggen dat alles wat verzegeld is, voor 100 procent gerechtvaardigd is [in verzegeling].”

Het Ministerie van Defensie weigerde te antwoorden op specifieke vragen naar aanleiding van de bevindingen van dit onderzoeksrapport en heeft zich tevreden gesteld met het volgende antwoord: “De directeur van de veiligheid van de defensie-onderneming opereert op grond van zijn verantwoordelijkheid om de staatsgeheimen en de veiligheidsactiva van de staat te beschermen. De Malmab geeft geen details over zijn werkwijze of zijn missies.”

Bron:
Burying the Nakba: How Israel Systematically Hides Evidence of 1948 Expulsion of Arabs
Haaretz

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.