Met dit artikel valt als het ware het laatste bastion van de tot nu toe taboeïstische meesterbreinen van de islamisering. 70 jaar lang konden wij Duitsers (bijna) alles doen: maar nooit het jodendom bekritiseren. Wie dit na de socialistische dictatuur van de NSDAP deed, was voor altijd afgedaan.

Door: Michael Mannheimer – Vertaling: Rommel

70 jaar is een driekwart eeuw. Ondertussen zetten steeds meer internationale staatsrechters en historici vraagtekens bij de Duitse collectieve schuld van de Holocaust. Want schuld is moreel en strafrechtelijk nooit collectief – maar altijd individueel

Vandaag de dag leeft er bijna niemand meer die toen betrokken was bij de massamoord op Joden in die tijd. De waarheid is dat maar heel weinig Duitsers zich schuldig hebben gemaakt aan de Holocaust. Velen hadden een vermoedden, maar slechts weinig Duitsers wisten wat er werkelijk gebeurden in de concentratiekampen. Wie een andere mening is toegedaan (de huidige linkse visie: “Het hele Duitse volk was actief betrokken bij de massamoord”), heeft geen idee van de geschiedenis – of maakt deel uit van het linkse politieke establishment die deze claim, wat een regelrechte leugen is, in stand wil houden om het Duitse volk een schuldcultus op te leggen om het voor eeuwig te controleren en te koeioneren.

Duizenden Duitsers hielpen Joden te verbergen of in veiligheid te brengen. Het anti-joodse NS-programma was bij het grootste deel van de Duitsers zeer impopulair

Na de Tweede Wereldoorlog vond men alleen al in huizen in Berlijn (!), het hol van de leeuw, tienduizenden Joden die door Duitsers in hun huizen voor de nazi’s verborgen werden gehouden. Onder acuut levensgevaar. Wie werd betrapt, werd vermoord. Er was niet één Schindler die het leven van duizenden Joden redde, er waren veel meer Schindlers dan ons werd verteld. Zo was er Irena Sendler, die meer dan 2000 joodse jongens en meisjes uit het getto van Warschau wist te helpen en naar een nieuw leven in vrijheid leidde. Pas onlangs werd de 97-jarige geëerd.

Veel van deze helpers  en helpsters waren ‘gewone’ Duitsers, in die zin dat ze zich niet van de bevolking onderscheidden door een functie of maatschappelijke positie. Ze kwamen uit alle sociale klassen; er was geen bijzondere nadruk op de deelname van personen van een bepaalde denominatie of politieke richting. De geschiedschrijver Beate Kosmala vond dat de meesten van hen tussen de leeftijden van 40 en 50 waren. Bijna tweederde van de mensen (die bekend zijn geworden) die hulp boden, waren vrouwen. Hier zijn enkele namen van mensen van wie hun handelen aan ons is overgeleverd. Het is slechts een klein fragment van de Duitse vergeten helden die zich hebben verzet tegen het antisemitische nazi-programma (bron):

 Willi Ahrem, Wuppertal
– Hugo Armann, Sergeant Majoor, Baranovitsji
– Heinrich Aschoff, Duitse boer
– Berthold Beitz, Duitse ondernemer
– Else Beitz, zijn vrouw
– Otto Berger, tandarts in Berlijn[8]
– Hélène de Bie, Belgisch meisjesscout en Benoît de Bie, haar man
– Corrie ten Boom, Nederlands Christen
– Oswald Bosko, Politicus
– Gilberto Bosques, Mexicaanse consul-generaal in Parijs, van 1940 in Marseille (toegetreden tot het Vichy-regime van Frankrijk; visum voor 40.000 vluchtelingen; zelf gearresteerd)
– Ángel Sanz Briz, Spaans ambassadeur in Hongarije
– Hans Georg Calmeyer, “Schindler von Osnabrück”, Duitse advocaat in Nederland
– Hans von Dohnanyi (gefusilleerd op 8 of 9 april 1945 in concentratiekamp Sachsenhausen; Duitse geheime dienst)
– Erwin Dold (1919-2012), concentratiekampleider in het Dautmergenkamp in de laatste fase van de oorlog; was geen lid van de SS; vrijspraak van 1947 door Franse militaire rechtbank)
– Heinz Droßel, Luitenant
– Georg Ferdinand Duckwitz, Duits diplomaat
– Albert Göring (1895-1966), broer van Hermann Göring
– Hermann Friedrich Gräbe (1900-1986), Duits verzetsstrijder.
– Irene Gut Opdyke (1922-2003), Poolse verpleegster, Just Among the Nations.
– Otto Hahn, hoogleraar scheikunde in Berlijn, directeur van KWI voor scheikunde
– Edith Junghans, echtgenote van Otto Hahn
– Hannelore Hansch, Duitse protestantse , joods vervolgd onder het nazi-regime
– Josef Höfler, Gottmadingen
– Elise Höfler, zijn vrouw
– Wilm Hosenfeld, reserveofficier, Warschau
– Oskar Huth (1918-1991), Berlijn
– Siegfried Jägendorf, ingenieur en ondernemer, Transnistrië
– Fritz Kahl (1895-1974), arts in Frankfurt en zijn vrouw Margarete Kahl
– Constantin Karadja, Roemeens diplomaat
– Franz Herbert Kaufmann, hoofdambtenaar van de regering, Berlijn
– Viktoria Kolzer, bioscoopkassier in Berlijn (zie Hanni Lévy)
– Günter Krüll, hoofd van een afdeling Veldwaterwegen (Wehrmacht)
– Wilhelm Kühnert, Duits-Oostenrijks protestantse kerkhistoricus
– Ernst Leitz junior (1871-1956), Duitse industrieel
– Gertrud Luckner, Freiburg im Breisgau, Brits-Duits verzetsstrijder
– Carl Lutz, sinds 1942 viceconsul op de Zwitserse ambassade in Boedapest
– Julius Madritsch, soldaat en trustee
– Gravin Maria von Maltzan, Berlijn
– Max Maurer, politieagent; Anna Gnadl, boerin (13 gevangenen uit het concentratiekamp ontsnapten in 1945 in Beieren)
– Luise Meier, Duitse huisvrouw
– Katharina Müller (ordernaam zuster Anselma FMBVA) verbergt een bekeerde jodin
– Valentin Müller, kolonel, Assisi, Italië
– Maria Nikkel, Berlijn-Kreuzberg
– Louise Oehl, München
– Katharina Overath, Donrath (Rijnland) redde een Joods echtpaar op achttienjarige leeftijd van deportatie.[10]
– Dmitry Peshev, Bulgaarse burgerlijk-nationale politicus, redde het leven van 48.000 Bulgaarse Joden.
– Karl Plagge, grootmeester, commandant van een militair motorzwembad in Vilnius, Litouwen
– August Sapandowski, Berlijn
– Oskar Schindler, Duitse industrieel uit Sudeten, redde meer dan 1200 Joden.
– Emilie Schindler, zijn vrouw
– Anton Schmid, Oostenrijks sergeant
– Gerhard Schmidhuber, generaal-majoor, heeft het uitsterven van het getto van Boedapest voorkomen
– Elisabeth Schmitz, theoloog van de biechtkerk
– Familie Schörghofer, München en Miesbach
– Rosa Schreiber-Freissmuth, Oostenrijkse apotheker
– Eduard Schulte, gedelegeerd bestuurder
– Irena Sendler, Bureau voor sociaal welzijn Warschau, egoïsme
– Margarete Sommer, maatschappelijk werker
– Lucie Strewe, Berlijn
– Georg Steffen, boer, dorpsburgemeester
– Gerhard Wander, kapitein, Nederland
– Johan Hendrik Weidner, oprichter van het vluchtnetwerk Nederland-Parijs
– Otto Weidt, bezem en borstelbinderij in Berlijn
– Geertruida Wijsmuller-Meyer, Nederland, vervoert kinderen – vluchtelingenbeweging (dec. 1938 tot aug. 1939)
– Sir Nicholas G. Winton, Praag (organiseerde de acht Tsjechische kindertransporten naar Groot-Brittannië; een negende trein mocht na het begin van de oorlog niet vertrekken)
– Herta Zerna, Berlijn
– Alfons Zündler, SS-Unterscharführer in Amsterdam, gevangene in concentratiekamp Dacha

Maar nu over de koptitel, die van centraal belang is in verband met de islamisering van Duitsland: Orthodoxe joden verwelkomen de vernietiging van Europa door de islam

Het is niet afkomstig van “rechtse samenzweringstheoretici”, maar werd reeds gedrukt in de “Preußische Allgemeine Zeitung” op 10.09.2015.

Het feit dat noch het perssysteem noch islamcritici deze boodschap durfden te verspreiden, toont aan dat de kritiek op het jodendom – en dan bedoel ik uitdrukkelijk het orthodoxe jodendom, waartoe slechts een fractie van de 17 miljoen joden wereldwijd behoort – nog steeds een enorme taboelast met zich meebrengt.

Het orthodoxe jodendom (uit het Oudgrieks – d.w.z. “behorend tot de rechte leer”) is een van de belangrijkste stromingen van het hedendaagse jodendom, naast het conservatieve jodendom, het liberale jodendom (ook wel bekend als het reformjodendom het ) en het reconstructivisme.

Het orthodoxe jodendom is vandaag de dag meestal verdeeld in de twee hoofdrichtingen van het moderne orthodoxe jodendom en het ultraorthodoxe jodendom; in hoeverre bepaalde historische groepen voorlopers zijn van bepaalde groepen van vandaag wordt deels betwist (bron).

Het orthodoxe jodendom is gebaseerd op de schriftelijke en mondelinge leer van de Thora en de Talmoed. Zij blijft tot op de dag van vandaag deze fundamenten ontwikkelen in de latere werken van het rabbijnse jodendom. De hele Thora wordt in het orthodoxe jodendom beschouwd als het gezaghebbende Woord van God, maar wordt in de loop van de tijd ontwikkeld en in toenemende mate ontvouwd in zijn interpretatie.

Het toont aan dat Joden in hun verschillende organisaties (lang niet alle, maar als zeker bijvoorbeeld in de Centrale Raad van Duitse Joden, ZDJ) werken aan de islamisering, of in ieder geval de islamisering van Duitsland en Europa verwelkomen.

Er is geen andere verklaring voor het feit dat deze ZDJ nauwelijks kritiek op de islam heeft laten horen (ook al worden Duitse of Europese joden specifiek door moslims vermoord), en waarom de leidende leden zich verenigen tegen Duitse en internationale kritiek op de islam – en waarom de Duitse bekeerling en voormalig secretaris-generaal van deze Centrale Raad, Stefan Kramer (hij was secretaris-generaal van de Centrale Jodenraad in Duitsland van 2004 tot januari 2014 en hoofd van het kantoor van het Europees Joods Congres in Berlijn. Sinds 1 december 2015 is hij voorzitter van het Verfassungsschutz Thüringen) critici van de islam aanvallen. Hij is zo fel gekant tegen de kritiek op de islam dat hij en zijn Znteralverband (waaronder Charlotte Knobloch, voormalig hoofd van de Centrale Jodenraad in Duitsland (ZdJ) critici van de islam als “nazi’s” stigmatiseerden- en samen met moslims een academie ter bestrijding van islamofobie oprichtten.

Waarom orthodoxe joden achter de islamisering staan en het zelfs toejuichen, heeft – zoals altijd met religies – met theologische redenen te maken. En wordt uitgelegd in de volgende tekst.

De achtergrond van de toejuiching is het geloof van de orthodoxe Joden dat met de komst van een Armageddon, het jongste oordeel over de wereld, voorafgegaan door de vernietiging van de volkeren van de wereld, de terugkeer van de Messias begint die de Joden al duizenden jaren verwachten.

En in de islamisering van Europa en de westerse wereld zien deze orthodoxe joden precies die tekenen van deze Armageddon – en verwelkomen dit als het begin van het einde van de oude wereld – en als het begin van de bevrijding van het jodendom door de begeerde Messias.

Hoe ziek dit alles is, hoef ik hier niet uit te leggen. Maar laten we hier aan het eind van de inleiding vermelden dat de islam een bijna-kopie is van de Joodse Talmoed (bron).

Dat de islam dit bestrijdt is te verklaren aan het feit dat het beweert de eerste te zijn van alle religies, waarbij het volledig waarheid verwrongen claimt veel ouder te zijn dan het jodendom en het christendom, en dat beide laatstgenoemde religies de oorspronkelijke bronnen van de Koran”vervalst” hebben. De waarheid is dat het precies andersom is. Maar dat is een ander artikel.

Mohammed, de uitvinder van de islam, wist niets van het nog oudere hindoeïsme en andere, tienduizenden jaren oude sjamanistische religies zoals dat van de Aboriginals. Anders zou hij dit bij een “openbaring” met 100% zekerheid hebben vermeld. Want de Koran, volgens de islam, is het alwetende, onfeilbare en consistente directe woord van de islamitische God Allah.

De islam heeft echter vrijwel niets gemeen met het christendom, wat zich manifesteert in het Nieuwe Testament – en niet in het Oude Testament, zoals veel christenen ten onrechte geloven. Het enige wat de islam uit het Nieuwe Testament heeft overgenomen, is de figuur van Jezus (moslims noemen hem “Isa”), die de islam als zoon van God ontkent – en die zij beschouwen als een van de voorgangers van de laatste van alle profeten, Mohammed.

Het huidige aandeel ultra-orthodoxe joden in Israël is 11 procent. Maar volgens Israëlische onderzoekers zal dit aandeel verdrievoudigen:

De Israëlische online krant “ISRAELNETZ” schrijft in haar artikel van 23.05.2017 over dit onderwerp het volgende:

Aandeel ultra-orthodoxen zal verdrievoudigen

In 2015 woonden er 8,5 miljoen mensen in Israël en in 2048 zullen dat er ongeveer 15 miljoen zijn. Nog eens 17 jaar later zal de bevolking toenemen tot 20 miljoen. Dit is het resultaat van een recent verslag van het Centraal Bureau voor de Statistiek van Israël.

De onderzoekers gaan ervan uit dat het aandeel Joden, Arabieren en andere bevolkingsgroepen niet significant zal veranderen. Zij verwachten dat in 2065 ongeveer 81 procent van de bevolking Joods zal zijn en dat de Arabieren 19 procent van de bevolking zullen uitmaken. Het aandeel ultra orthodoxe joden in de totale bevolking zal toenemen van 11 procent in 2015 tot 32 procent in 2065, waarmee 40 procent van de joden die in Israël wonen over 48 jaar ultraorthodox zal zijn. Op dit moment wordt 14 procent van de joden in Israël als ultra-orthodox beschouwd.

bron

Ik zal de komende tijd meer aandacht besteden aan dit onderwerp en een aantal artikelen wijden aan de interne en externe samenhang tussen het jodendom en de islam. Want, mijn lezers weten het: Ik ben toegewijd aan niets en niemand, maar uitsluitend aan de waarheid. Die ik zelfs zou publiceren als ik mijn eigen fundamentele overtuigingen die ik tot nu toe heb gemaakt overboord moet gooien.

Lees nu wat de Franse rabbijnen ertoe heeft aangezet de islamisering van Europa te vieren:

Uit: Preußische Allgemeine Tageszeitung, 10.09.15

Rabbi verwelkomt de “islamitische invasie van Europa”

Rabbi Rav David Touitou: In het Duits zegt hij zoiets:

“De Messias zal niet terugkeren voordat de Edom (de heidense volken) volledig vernietigd zijn. Daarom vraag ik u: is het goed nieuws dat de islam Europa binnenvalt? Het is uitstekend nieuws! Het betekent de komst van de Messias”.

De Franstalige Rabbi David Touitou heeft het debat over massa-immigratie naar Europa verrijkt met een geheel nieuw perspectief: “De islamitische invasie van Europa is uitstekend nieuws. De Messias zal komen als de Edom, Europa en het christendom zijn gevallen”. De eigenzinnige toespraak die via internet wordt verspreid, is het bewijs van een numeriek kleine, maar geenszins betekenisloze trend in het jodendom, dat gehecht is aan een messianistisch geloof. Centrale denkfiguren zijn de opkomst van een Armageddon, het jongste oordeel over de wereld, en de terugkeer van een nieuwe Messias.

De volgelingen van deze sektarische stroming van het jodendom wachten echter niet tot de profetieën van het Oude Testament op zichzelf staan; zij voelen zich verplicht de komst van de Nieuwe Messias zelf te bewerkstelligen. Naar schatting behoren met name in de Verenigde Staten en Israël honderdduizenden mensen tot de aanhangers van dit messianistische wereldbeeld. Er zijn aanwijzingen dat de werkelijke invloed nog groter is dan het aantal volgelingen suggereert. Geschiedkundige en publicist Wolfgang Eggert noemt onder andere de Amerikaanse politicus en voormalig president Paul Wolfowitz van de Wereldbank en de Oekraïense oligarch Igor Kolomojskij, die met dergelijke groepen in contact staan.

Niet alleen het vermoeden dat invloedrijke persoonlijkheden sympathiseren met messianistische ideeën is zorgwekkend. De acties van sektarische groeperingen hebben herhaaldelijk invloed op de dagelijkse politiek, en dit met de Tempelberg in Jeruzalem op een bijzonder explosief geografisch punt. Een belangrijke plaats in het denken van de groepen is het idee van de bouw van de zogenaamde Derde Tempel, die moet worden herbouwd na de vernietiging van de twee Jeruzalem tempels in de jaren 600 voor Christus en 70 na Christus. Volgens orthodox-joodse activisten kan alleen de Tempelberg in Oost-Jeruzalem, precies waar de Al Aksa-moskee al ruim 1300 jaar een heilige plek voor de moslims is. De bestaande voorschriften bepalen dat Joden het gebied mogen bezoeken, maar er niet mogen bidden, welke groepen zoals de “Tempelberg-getuigen” niet respecteren. Dit heeft de Jordaanse koning Abdullah herhaaldelijk gedwongen op te treden als officiële bewaker van het Al-Aksa-gebied op de Tempelberg. In het verleden hebben acties van orthodoxe joden er al toe geleid dat de Jordaanse heerser Israël heeft gedreigd het vredesverdrag te beëindigen als de huidige status quo op de Tempelberg blijft worden geschonden.

Bron

Bron:

https://michael-mannheimer.net/2017/12/10/franzoesischer-rabbi-begruesst-ueberschwenglich-die-islamische-invasion-europas/

1 REACTIE

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.